Järjestöosastoon siirtyy palokunnasta niitä jäseniä, jotka eivät enää toimi aktiivisesti operatiivisessa toiminnassa. He haluavat kuitenkin osallistua esimerkiksi kouluttamiseen ja muuhun toimintaan. Järjestöosaston voikin mieltää palokunnan veteraaniosastoksi. Järjestöosastomme tukee koko palokunnan toimintaa järjestämällä valistusta, varainhankintaa sekä yhteisiä tapahtumia.

Palokuntanaisosaston sijaan palokunnan rinnalla toimii erillinen Leppävaaran VPK:n kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistys tukee osaltaan palokunnan toimintaa ja suorittaa perinteisesti naisosastolle kuuluvia tehtäviä kuten muonituksia. Yhteensä järjestöosasto ja kannatusyhdistys muodostavat palokunnan jäsenistöstä noin neljänneksen.