Sammutustehtävät

Erilaisten tulipalojen sammutus on tyypillisin hälytystehtävämme. Rakennuspalot ovat usein öiseen aikaan sattuvia hälytyksiä kun taas maastopalot ajoittuvat useammin päivänvaloon. Erityisesti kesäisin maastopalot työllistävät pitkän kuivan kauden aikana palokuntaamme usein. Rakennuspalojen jälkivartiointitehtävät ovat harvinaisempia.

Lähdemme usein alkuvaiheen ja keskivaiheen rakennuspaloihin sammutusautollamme, joka on miehitetty vähintään yhdellä savusukellusparilla, yksikönjohtajalla ja savusukellusvalvojana toimivalla konemiehellä. Säiliöautomme on myös erittäin arvokas ja usein käytetty resurssi kaikenlaisissa sammutustehtävissä, joissa  se turvaa sammutusveden saannin.

Palojen sammuttaminen on palokunnallemme keskeisin, mutta myös yksi vaarallisimmista tehtävistä. Koulutuksella ja nykyaikaisella kalustolla ja varusteilla olemme onnistuneet välttämään suuremmat vahingot, ja pelastuslaitos on saanut luotettavaa ja nopeaa apuamme aina tarvittaessa. Sammutustehtävien suorittamista harjoittelemme myös selkeästi eniten.

Ensivaste

Palokunnallamme on ensivastetehtävien hoitamiseen runsaasti osaamista ja kalustoa, esimerkiksi koulutettuja ensihoitajia ja erilaisia mittaus- ja hoitovälineitä. Ensivaste on porrastetun ensihoitojärjestelmän mukaista hoitoa. Hälytysosaston koulutusohjelmaan kuuluu vuosittain vähintään viisi ensivasteharjoitusta, joissa kouluttajina toimii ensihoidon ammattilaisia. Vuosien varrella osaamisellamme ja kalustollamme on pelastettu ihmishenkiä.

Monien muutosten myötä sairaanhoitopiiri on irtisanonut ensivastesopimukset. Jatkamme kuitenkin edelleen ensivastetaitojen kehittämistä sekä omasta että pelastuslaitoksen toiveesta. Jatkossa aiomme ensivastetoiminnassa keskittyä enemmän suuronnettomuusvalmiuteen sekä lääkärihelikopterin kanssa toimimiseen.

Pelastustehtävät

Sammutustehtävien lisäksi harjoittelemme säännöllisesti myös pelastustoimintaa. Pyrimme pitämään kalustomme monipuolisena ja osaamisemme sillä tasolla, että voimme reagoida mahdollisimman ripeästi erilaisiin tehtäviin. Toimintaympäristössämme sijaitsee useita vilkkaasti liikennöityjä teitä, ja vuosittain meille tuleekin liikenneonnettomuustehtäviä lähialueille.

Köysikoulutuksessamme harjoittelemme paitsi kattotyöskentelyä myös pelastustehtäviä. Korkealta ja alhaalta pelastamista varten olemme hankkineet lisäkalustoa, kuten pidempiä köysiä, kokovaljaat ja väkipyöriä.

Toimintaympäristömme ja yhteistyötahomme tarjoavat pelastustehtävien harjoitteluun loistavat puitteet. Leppävaarassa on lukuisia korkeita rakennuksia ja kallioisia jyrkänteitä, jotka tarjoavat paikan niin harjoittelulle, kuin myös mahdolliselle tehtävälle. Monipuolinen kalusto ja oman jäsenistömme asiantuntijat ylläpitävät lisäksi kaikkien jäsentemme osaamista. Palokuntalaisten on oltava valmiita suorittamaan haastaviakin pelastustehtäviä kuten liikenneonnettomuuksia, raivaustehtäviä ja köysien varassa tapahtuvaa pelastamista.

Kiireettömät tehtävät

Osa palokunnan saamista hälytystehtävistä on niin sanotusti kiireettömiä. Aivan kuten kiirellisissäkin tehtävissä, palokunta ryhtyy suorittamaan kiiretöntä tehtävää mahdollisimman nopeasti. Kiireettömän tehtävän luonne ei kuitenkaan edellytä hälytysajoa. Tehtävien kiireellisyyden arvioi hätäkeskus vastaanottaessaan hätäilmoituksen.

Tyypillisiä kiireettömiä tehtäviä ovat myrskyjen aiheuttamat vahingot, kuten tiealueille kaatuneet puut, rankkasateiden aiheuttamat paikalliset vesivahingot sekä eläinten pelastaminen. Näistä erityisesti eläintehtävät lisääntyvät kesäisin. Voimakkaiden myrskytuulten aiheuttamia tehtäviä tulee yleensä useampia kerralla vuodenajasta riippumatta.