halytysosasto_002Koko palokuntamme toiminnan selkäranka on vahva hälytysosasto, jonka tehtävänä on vastata operatiivisesta toiminnasta. Siihen kuuluu aktiivinen harjoittelu sekä tietenkin hälytystehtävien suorittaminen.

Palokunnassamme toimii aktiivinen hälytysosasto, jonka vahvuus on noin 40 henkeä. Nuorimmat hälytysosastossa ovat 18-vuotiaita ja vanhimmat lähestyvät 70 vuoden ikää. Osasto harjoittelee aina maanantai-iltaisin sekä satunnaisesti järjestettävissä harjoituksissa. Hälytysosastoon kuuluu monen alan ammattilaisia, esimerkiksi lukkoseppä, sähkömiehiä, sairaanhoitajia, ensihoitajia, yrittäjiä ja erilaisten raskaiden ajoneuvojen kuljettajia.

Koulutus

Harjoituksissa harjoittelemme toimintaa palokunnan tyypillisimmissä ja vähän harvinaisemmissakin tehtävissä. Harjoitusten avulla ylläpidämme osaamistamme erilaisissa onnettomuustilanteissa. Harjoitusten pohjalta suoritamme myös hälytystehtävät tehokkaasti. Harjoituksissa kerrataan perusasioita sekä painotetaan yleisimpien tehtäviemme sujuvaa hallintaa ja poikkeuksellisia tilanteita. Vaativimpiin ja vaarallisimpiin tehtäviin saamme jatkuvasti kertausta ja koulutusta, jotta työskentelymme olisi sujuvaa ja turvallista.

Harjoittelemme muun muassa rakennuspalojen sammuttamista, kattotyöskentelyä, myrskyvaurioiden torjuntaa, potilaan hoitamista (ensivastetoimintaa), eläinten pelastamista sekä kaiken kalustomme oikeaoppista käyttöä ja hallintaa. Kouluttajina toimivat hälytysosaston omat jäsenet. Jos omasta palokunnastamme ei löydy jonkin vieraamman aiheen asiantuntijaa, turvaudumme ulkopuolisiin kouluttajiin, kuten poliisin tai jälkivahinkojen torjunnan aammattilaisten osaamiseen.

Hälytysosastomme jäsenet osallistuvat myös aktiivisesti osaston koulutusta tukeville kursseilleer jotka antavat muodollisen pätevyyden toimia tietyissä tehtävissä. Hälytysosasto osallistuu lisäksi erilaisiin tapahtumiin, kuten valistukseen ja kaluston esittelyihin, ja tukee siten koko palokunnan toimintaa.

 

halytysosasto_001Hälytykset

Toiminta-alueemme on erittäin monipuolinen. Espoossa yhdistyvät Suomen toiseksi suurimman kaupungin ja syrjäseutujen haasteet. Toimintaympäristönä Leppävaara on hyvin erilainen kuin Nuuksion kansallispuiston luonnontilaiset metsät. Hälytysosasto suorittaa palokunnallemme tulevia hälytystehtäviä palokuntasopimuksen mukaisesti. Palokuntamme on vapaaehtoinen sopimuspalokunta: meillä ei siis ole asemapäivystystä emmekä saa palkkaa hälytyksistä tai harjoittelusta.

Päätöksen palokuntamme yksiköiden hälyttämisestä tekee pelastusviranomainen, ja hälyttämisen suorittaa Uudenmaan hätäkeskus Keravalta. Hälytyksen tullessa hälytysosastomme jäsenet saavat puhelimiinsa tekstiviestin, minkä jälkeen palokunnalla on 12 minuuttia aikaa saada hälytetyt yksiköt liikkeelle. Yksikkömme lähtevät liikkeelle nopeasti ja hyvällä vahvuudella, vuoden jokaisena päivänä vuorokaudenajasta riippumatta.

Hälytystehtävät voi karkeasti jakaa kahteen luokkaan: varikkovalmiudet ja suorat hälytykset. Varikkovalmiudessa palokuntamme yksikkö määrätään omalle asemalle välittömään eli 60 sekuntin hälytysvalmiuteen. Varikkovalmiustilanteessa palokuntamme hälytytetään paloasemalle odottamaan mahdollista tulevaa hälytystä. Varikkovalmiuteen hälytetään useimmiten silloin, kun pelastuslaitos on sitoutunut pidempiaikaisesti toiseen tehtävään. Suorissa hälytyksissä palokuntamme yksikkö hälytetään suoraan tehtäväpaikalle ilman varikkovalmiutta.